Hjälp - mitt barn med adhd, autism vill inte gå till skolan

Posted On May 17, 2022 |

Vems är ansvaret när barnet mår sämre och sämre?


Ditt barn har ont i magen, tårarna rinner och hen orkar inte ta sig till skolan. Du kontaktar ditt barns lärare som säger att "vi märker inget här" - det måste vara ni föräldrar som säger någonting som gör att barnet inte vill gå till skolan. 

Du vet att det är skolplikt, du vet att det är ditt ansvar som förälder att få ditt barn till skolan - du försöker prata med ditt barn och du förklarar att hen måste gå till skolan. Du mutar, hotar, ber, förbereder, pressar, kontaktar skolan igen, ber om möten, sitter på möten - mailar fram och tillbaka - ringer till BUP, ber om hjälp och ser hur ditt barn mår sämre och sämre. 


Men ingen vill ta på sig ansvaret, du puttas fram och tillbaka mellan skola och BUP. Kanske har ditt barn fått en diagnos, kanske finns det ingen diagnos konstaterad än... 


Sanningen är att det ska inte spela någon roll om en diagnos är satt eller inte, skolan ska anpassa efter varje elevs behov. 


Fungerar det så i verkligheten? 

Ärligt! 

- nej det gör det inte - i alla fall inte på dom allra flesta skolor. 

Men kommer en konstaterad diagnos att lösa problemet? Nej, tyvärr är sanningen den att i dom allra flesta fall gör den inte det. Du som förälder sätter ditt hopp till att med en konstaterad diagnos kommer ditt barn att få rätt hjälp och stöd i skolan men sen står du där och det fungerar fortfarande inte. 

Varför är det så?

Det kan bero på många olika saker, en anledning är okunskap, en annan är orken, en tredje är att skolan tycker att föräldrarna måste ta sit ansvar och få sitt barn till skolan. Det blir ett "krig" mellan skola och hem där barnet hamnar emellan. 


Så vad kan du som förälder göra? 

❥ Du kan med rätt material ta reda på vad just ditt barn behöver. 

❥ Du kan med rätt frågor lägga ansvaret där det hör hemma - på skolan!

❥ Du kan se till att ditt barn får rätt förutsättningar genom att veta hur du ser till att skolan ger det.


Undrar du hur det ska gå till, hur du rent praktiskt ska göra?

I medlemstjänsten Föräldrahjälpen får färdigt material som kommer att ge dig dom redskapen du behöver - 

läs mer här Föräldrahjälpen